Turntable IT Solutions
Turntable IT Solutions
       Första sidan | Undersökningar | Nyhetsbrev | Personlighetssanalys | Kontakt | Login
Turntable IT Solutions
 


Om 'Cookies'
Turntable IT Solutions hemsida skapar informationssegment (sk 'cookies') som gör att vi kan känna igen dig när du återbesöker hemsidan. Vi sparar dock inte någon personlig information i dessa 'cookies'. De innehåller en rad id nummer och annan bas- information om ditt besök.

Integritets policy
Turntable IT Solutions anser att det är av yttersta vikt att skydda våra kunders integritet. All information som samlas på denna sida kommer enbart att användas i kontakten med dig rörande dina förfrågningar eller bokningar gjorda hos oss, och vi kommer enbart sända nyhetsbrev via e-mail om du har valt detta. Utöver detta kommer vi inte att sända e-mail till dig. Vi kan delge andra företag eller organisationer, viss information, som har produkter eller service som vi tror kan intressera dig. Om du inte önskar bli kontaktad av andra företag eller organisationer, och du indikerar detta när du lämnar dina personuppgifter till oss, respekterar vi detta genom att inte delge andra företag eller organisationer dina personliga uppgifter.

Om du har registrerat dig som medlem på vår sida och har loggat in dig på vår sida, kan du närsomhelst återkalla ditt medlemskap och därmed dina personliga uppgifter genom att skicka oss ett e-mail med dina önskemål eller genom att välja att ändra din medlemsinformation. Om du delar din dator med andra, se till att du loggar ut dig från Turntable IT Solutions sida när du är klar för att undvika att någon obehörig använder dina uppgifter.  

Studenterbjudande hos Turntable IT Solutions
Turntable IT Solutions
Turntable IT Solutions