Turntable IT Solutions
Turntable IT Solutions
       Första sidan | Undersökningar | Nyhetsbrev | Personlighetssanalys | Kontakt | Login
Turntable IT Solutions
 


Undersökningar
Undersökningar är en viktig kunskapslänk mellan ett företags beslutsfattare och dess marknad och medarbetare. I och med en alltmer föränderlig omvärld ses marknads- och medarbetarunder-
sökningar mer och mer som ett strategiskt verktyg i företagens affärsprocess.

Exempel på marknadsundersökningar:
  • Behovs- och Konkurrentanalyser
  • Testpanel för t ex nya produkter
    och kommunikationsbudskap
  • Nöjdkundindex
Exempel på medarbetarundersökningar:
  • Arbetsplatsindex
  • Kompetensinventering
  • Medarbetarpanel i t ex utvecklings- och
    förändringsprocesser
Klicka här för att läsa om de fem snabba steg som krävs för att skapa Din online-undersökning.


 

Studenterbjudande hos Turntable IT Solutions
Turntable IT Solutions
Turntable IT Solutions